Người Bí Ẩn

Giúp em với em đang cần gấp ạ

1) Từ nóc một cao ốc 50m người ta nhìn thấy chân và đỉnh một cột ăng - ten với các góc hạ và nâng lần lượt là 62 độ và 34 độ. Tính chiều cao của cột ăng - ten. 

2) Cho đường tròn tâm O. Từ điểm M nằm ngoài (O) kẻ 2 tiếp tuyến MC, MD và cát tuyến MAB với đường tròn (A,B,C,D thuộc đường tròn và dây AB ko đi qua O; A nằm giữa M và B). Gọi I là trung điểm của AB, H là giao điểm của MO và CD.

a) Cm: 5 điểm M,O,I,C,D  cùng nằm trên một đường tròn.

b) Gọi E là giao điểm của 2 đường thẳng CD và OI, S là giao điểm của MI và EH, K là giao điểm của 2 đường thẳng OS và ME. Cm: MH.MO + EI.EO = ME^2

2:

a: Ta có: ΔOAB cân tại O

mà OI là đường trung tuyến

nên OI\(\perp\)AB

Ta có: \(\widehat{OIM}=\widehat{OCM}=\widehat{ODM}=90^0\)

=>O,I,M,C,D cùng thuộc đường tròn đường kính OM

1:

Xét ΔBDC vuông tại D có \(tanDBC=\dfrac{DC}{DB}\)

=>\(BD=\dfrac{DC}{tan62}=\dfrac{50}{tan62}\simeq26,59\left(m\right)\)

Xét ΔEDB vuông tại D có \(tanEBD=\dfrac{ED}{BD}\)

=>\(ED=BD\cdot tanEBD\simeq17,94\left(m\right)\)

Chiều cao của cột ăng ten là:

17,94+50=67,94(m)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
mina trinh
Xem chi tiết
khánh hiền
Xem chi tiết
Nhi Nhi
Xem chi tiết
Bích Ngọc
Xem chi tiết
Lê Thị Minh Hòa
Xem chi tiết
Trung Nam Truong
Xem chi tiết
Song Eun Yong
Xem chi tiết
Hoàng
Xem chi tiết
Lê Quốc Anh
Xem chi tiết
Đoàn Đình Hoàng
Xem chi tiết