Natsu dragneel

Giúp e với ạ đg cần gấp

Nguyễn Việt Lâm
4 tháng 11 lúc 21:55
a.\(\sqrt{4x^2-4x+1}-7=0\)\(\Leftrightarrow\sqrt{\left(x-1\right)^2}=7\)\(\Leftrightarrow\left|x-1\right|=7\)\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x-1=7\\x-1=-7\end{matrix}\right.\)\(\Leftrightarrow\left[{}\begin{matrix}x=8\\x=-6\end{matrix}\right.\)b.ĐKXĐ: \(x\ge1\)\(\sqrt{25\left(x-1\right)}-\sqrt{x-1}=6+\dfrac{15}{2}\sqrt{\dfrac{x-1}{9}}\)\(\Leftrightarrow5\sqrt{x-1}-\sqrt{x-1}=6+\dfrac{15}{2.3}\sqrt{x-1}\)\(\Leftrightarrow4\sqrt{x-1}=6+\dfrac{5}{2}\sqrt{x-1}\)\(\Leftrightarrow\dfrac{3}{2}\s...
Đọc tiếp
Bình luận (0)
Taeui
4 tháng 11 lúc 22:09

\(\sqrt{\left(2x-1\right)^2}=7\)

\(\left|2x-1\right|=7\)

\(\left[{}\begin{matrix}2x-1=7\\2x-1=-7\end{matrix}\right.\)

\(\left[{}\begin{matrix}x=4\\x=-3\end{matrix}\right.\)

 

Bình luận (0)
S1mple
4 tháng 11 lúc 22:22
a)\(\sqrt{\left(4x^2-4x+1^2\right)}-7=0\)\(\sqrt{\left(2x-1\right)^2}-7=0\)\(\left|2x-1\right|-7=0\)\(\left|2x-1\right|=7\)Th1                                                  Th2\(2x-1=7\)                                \(2x-1=-7\)\(2x=8\)                                      \(2x=-6\)\(x=4\)                                         \(x=-6\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Kuma Gấu
Xem chi tiết
oanh
Xem chi tiết
Han Bao
Xem chi tiết
Bao Hoang
Xem chi tiết
Lê Thị Thu Hồng
Xem chi tiết
Yến nhy Nguyễn
Xem chi tiết
Cover Music
Xem chi tiết
vuongnhatbac
Xem chi tiết
Nguyễn Trân Ni
Xem chi tiết
Phuonganh Nhu
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)