Linh Nguyễn

giúp câu b ạ

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 11 lúc 13:31

a:

Tổng số phần bằng nhau là:

2+3=5(phần)

Độ dài đường chéo thứ nhất là:

\(220\cdot\dfrac{2}{5}=88\left(m\right)\)

Độ dài đường chéo thứ hai là:

220-88=132(m)

Diện tích mảnh vườn là:

\(\dfrac{1}{2}\cdot88\cdot132=5808\left(m^2\right)\)

b: Diện tích để làm nhà ở và vườn hoa là:

\(5808\cdot\dfrac{1}{16}=363\left(m^2\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hà Chi
Xem chi tiết
Bùi Thị Tường Vy
Xem chi tiết
Minh trí lớp 5/3 Bui
Xem chi tiết
Thủy Phan
Xem chi tiết
Hà Chi
Xem chi tiết
Minh Anh
Xem chi tiết
ác ma
Xem chi tiết
Xem chi tiết