Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Nguyễn Ngọc Thảo Vy

Giải phương trình:

\(\sin\left(\dfrac{3\pi}{10}-\dfrac{x}{2}\right)=\dfrac{1}{2}\sin\left(\dfrac{\pi}{10}+\dfrac{3x}{2}\right)\)

Truy kích
14 tháng 7 2017 lúc 16:15

Đặt \(t=\dfrac{3\pi}{10}-\dfrac{x}{2}\)\(\Rightarrow\pi-3t=\dfrac{\pi}{10}+\dfrac{3\pi}{2}\)

\(pt\Leftrightarrow2sint=sin\left(\pi-3t\right)\)

\(\Leftrightarrow2sint=3sint-4sin^3t\)

\(\Leftrightarrow sint\left(1-4sin^2t\right)=0\)

\(\Leftrightarrow sint\left(2cos2t\right)=0\)

dễ nhé :3

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Tu Nguyen
Xem chi tiết
Xuân Trà
Xem chi tiết
James Pham
Xem chi tiết
Mai Anh
Xem chi tiết
Minh Đăng
Xem chi tiết
Tu Nguyen
Xem chi tiết