Bài 2: Phương trình lượng giác cơ bản

Xuân Trà

giải các pt sau

1) \(\sqrt{2}\sin^3(x+\dfrac{\pi}{4})=2\sin x\)

2) \(\sin^3\left(x-\dfrac{\pi}{4}\right)=\sqrt{2}\sin x\)


Các câu hỏi tương tự
Sonyeondan Bangtan
Xem chi tiết
Nguyen ANhh
Xem chi tiết
Nguyen ANhh
Xem chi tiết
Trọng Nghĩa Nguyễn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Thảo Vy
Xem chi tiết
thanh thanh nguyen
Xem chi tiết
Tu Nguyen
Xem chi tiết
Phạm Nhật Trúc
Xem chi tiết