Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Thừa Thiên Huế , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 240
Số lượng câu trả lời 41
Điểm GP 2
Điểm SP 14

Người theo dõi (33)

Đang theo dõi (4)

Nguyễn Quang Anh
Đức Minh
@Nk>↑@