Trần Văn Thành

giải hộ mình phát các bạn ay Câu 7 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC vuông tại A, AB = AC và đường cao AH = 6cm. Tính độ dài các đoạn thẳng AB, BC và CH.bucminh\(helo\)

Xét ΔABC vuông tại A có AB=AC

nên ΔABC vuông cân tại A

=>\(\widehat{ABC}=\widehat{ACB}=45^0\)

Xét ΔAHB vuông tại H có \(\widehat{HBA}=45^0\)

nên ΔAHB vuông cân tại H

=>HA=HB

Xét ΔAHC vuông tại H có \(\widehat{HCA}=45^0\)

nên ΔAHC vuông tại H

=>HA=HC

=>HC=6(cm)

=>HB=HC=6cm

BC=BH+CH

=6+6=12(cm)

Xét ΔAHB vuông tại H có \(HA^2+HB^2=AB^2\)

=>\(AB=\sqrt{6^2+6^2}=6\sqrt{2}\left(cm\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Mạnh Kiên
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đỗ Thị Thu Huyền
Xem chi tiết
Siesta
Xem chi tiết
Ngô Thị Thúy Hường
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Hoang Minh
Xem chi tiết
Hoàng Ngọc
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nongvietthinh
Xem chi tiết