Phùng Minh Phúc

Giải hệ phương trình\(\left\{{}\begin{matrix}2\left(x+y\right)+\sqrt{x+1}=4\\\left(x+y\right)-3\sqrt{x+1}=-5\end{matrix}\right.\)

Pharaoh Atem
16 tháng 4 2021 lúc 20:41

Đặt \(x+y=a\)   ;  \(\sqrt{x+1}=b\)

Ta được hpt sau:

\(\left\{{}\begin{matrix}2a+b=4\\a-3b=-5\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}a=1\\b=2\end{matrix}\right.\)

\(\Rightarrow\sqrt{x+1}=2\)

\(\Leftrightarrow x=3\)

\(\Rightarrow y=-2\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Khánh An Ngô
Xem chi tiết
huy tạ
Xem chi tiết
Hoàng Quốc Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Nhật
Xem chi tiết
Bùi Anh Tuấn
Xem chi tiết
Nguyễn Minh Nhật
Xem chi tiết
Kiều Phương Phạm
Xem chi tiết
Nguyễn thành Đạt
Xem chi tiết
nguyenhoangtung
Xem chi tiết