Quỳnh Dayy

loading...  giải giúp vs

Nguyễn Việt Lâm
6 tháng 4 lúc 21:33

a.

\(\left(3x^2-2x+5\right)-\left(5x^2-4x+1\right)-2x+2x^2-1\)

\(=3x^2-2x+5-5x^2+4x-1-2x+2x^2-1\)

\(=3\)

b.

\(4x^3-5x^2+6-\left(4x^3-x+2x^2\right)+\left(7x^2-x+8\right)\)

\(=4x^3-5x^2+6-4x^3+x-2x^2+7x^2-x+8\)

\(=14\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoàng Thảo Linh
Xem chi tiết
hieu
Xem chi tiết
⬛사랑drarry🖤
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Anh Quỳnh
Xem chi tiết
Ngọc Vĩ
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Quỳnh Dayy
Xem chi tiết
Bùi Trần Huyền Trang
Xem chi tiết