Gãy Cánh GST

Gía trị của x thỏa mãn x(x-2)-(x-1)2=0 là bao nhiêu

Ngô hải nam
4 tháng 11 lúc 19:58

\(x^2-2x-\left(x^2-2x+1\right)=0\)

\(x^2-2x-x^2+2x-1=0\)

cái này hết x rồi thì lm cái gì nhỉ?=)

Bình luận (1)

Các câu hỏi tương tự
Võ Thị Như Ngọc
Xem chi tiết
Nguyễn Van
Xem chi tiết
Lê Thanh Ngọc
Xem chi tiết
Đặng Quốc Đại
Xem chi tiết
Miu Miu
Xem chi tiết
Văn tèo
Xem chi tiết
Văn tèo
Xem chi tiết
nguyenminhtri
Xem chi tiết
Transformers
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)