Văn Tiên Trần

gia đình 6 người, làm nông, sống ở ngông thôn. Thu nhập thóc 5 tấn/năm, để ăn 1,5 tấn, biết lúc bán thóc là 2.000đ/kg, ngoài ra còn bán rau: 1.000.000đ, bán vịt và gà: 3.550.000đ. Hãy xác định tổng thu nhập và dự kiến cách chi tiêu của gia đình trên để cuối cùng vẫn đảm bảo được cân đối thu chi

Tiền thu nhập tổng 1 năm là:

(5-1,5) x 1000 x 2000 + 1 000 000 + 3 550 000= 11 550 000 (đồng)

Sao 1 năm sống được với từng này tiền nhỉ?

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Trương Quỳnh Trang

b) Gia đình em có 4 người, sống ở nông thôn, lao động chủ yếu là làm nông nghiệp. Một năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1kg.

    Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng.

    Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm.

Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số tiền bán được ngoài chợ?

A. 700.000 đồng

B. 7.000.000 đồng

C. 3.500.000 đồng

D. 350.000.000 đồng

Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

A. 500000 đồng

B. 5000000 đồng

C. 600000 đồng

D. 6000000 đồng

Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 2 tấn thóc đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tiền bán rau quả và các sản phẩm khác là 1.000.000 đồng. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong 1 năm ?

A. 500.000 đồng

B. 5.000.000 đồng

C. 600.000 đồng

D. 6.000.000 đồng

Trương Quỳnh Trang

Gia đình em 1 năm thu hoạch được 5 tấn thóc. Phần thóc để ăn là 1,5 tấn, số còn lại đem ra chợ bán với giá 2.000đ/1 kg. Tính số thóc đem ra chợ bán?

A. 350kg

B. 3,5 tấn

C. 6,5 tấn

D. 5000kg

Trương Quỳnh Trang

   c) Gia đình em có 6 người, sống ở nông thôn, sống ở miền trung du Bắc Bộ, lao động chủ yếu là trồng cây công nghiệp (chè, thuốc lá), trồng rừng, làm nương,… Ngoài ra còn trồng rau và chăn nuôi gà, lợn. Mỗi năm có thu nhập như sau:

      - Tiền bán chè     :     10.000.000 đồng

      - Tiền bán lá cây thuốc lá     :    1.000.000 đồng

      - Tiền bán củi     :    200.000 đồng

      - Tiền bán các sản phẩm khác     :    1.800.000 đồng

Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình em trong một năm.

Trương Quỳnh Trang

Gia đình có 4 người, thu nhập một tháng chủ yếu

+ Tiền bán cây ăn trái : 3.600.000 đồng; Tiền bán gia cầm: 1.200.000 đồng

+ Tiền bán các sản phẩm 2.000.000 đồng

a. Em hãy tính tổng thu nhập bằng tiền của gia đình đó trong 1 tháng ? Bình quân thu nhập trong gia đình của mỗi người trong gia đình một tháng là bao nhiêu ? 

b. Em có thể làm gì để tiết kiệm chi tiêu cho gia đình e?

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN

Loading...

Khoá học trên OLM của Đại học Sư phạm HN