dung trong

Giá điện tháng 9 thấp hơn giá điện tháng 8 10 phần trăm,giá điện  tháng 10 cao hơn giá điện tháng 9 10 phần trăm.Hỏi giá điện tháng 10 so với giá điện tháng 8 cao hơn hay thấp hơn bao nhiêu phần trăm

 

Nguyễn Lê Phước Thịnh
19 tháng 4 2023 lúc 22:50

Gọi giá điện tháng 9 là x

=>giá điện tháng 8 là 9/10x, giá điện tháng 10 là 11/10x

=>Giá điện tháng 10 so với giá điện tháng 8 là:

11/10:9/10=11/9

=>Cao hơn 22,22%

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
lê khánh nguyên
Xem chi tiết
Owari and Shiona
Xem chi tiết
Tung Hoang
Xem chi tiết
Nguyễn Trường Hải
Xem chi tiết
Nguyễn Hương Giang
Xem chi tiết
Hà Phương Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Phương Nam
Xem chi tiết
l҉o҉n҉g҉ d҉z҉
Xem chi tiết
Hưng Nguyễn
Xem chi tiết