rip_indr

Em viết phần thân bài của bài văn theo đề sau:
Có một cây bút đã làm bạn với một số học sinh ngoan suốt năm học lớp 5, chứng kiến bạn học sinh ấy
chăm chỉ học tập và đạt thành tích tốt thế nào. Em hãy vào vai của cây bút, tả lại hoạt động của bạn học sinh
ngoan ấy trong một buổi học.

Đức Kiên
3 giờ trước (12:54)

giống cái câu kia gửi tạm cái link : 

https://hoc24.vn/cau-hoi/em-viet-phan-than-bai-cua-bai-van-theo-de-sauco-mot-cay-but-da-lam-ban-voi-mot-so-hoc-sinh-ngoan-suot-nam-hoc-lop-5-chung-kien-ban-hoc-sinh-aycham-c.80494

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Help
Xem chi tiết
Nhok Ngịch Ngợm
Xem chi tiết
Nguyễn Đình Vũ
Xem chi tiết
Lê Thảo
Xem chi tiết
Trần Ngọc Mỹ Anh
Xem chi tiết
Lê Huy Hoàng
Xem chi tiết
mạc jun
Xem chi tiết
thuy ngan
Xem chi tiết
Lãnh Hàn Thiên Kinz
Xem chi tiết