Bài 1: Thông tin và tin học

Phạm Tâm

Em sẽ làm gì nếu :

a) trên đường đi nhìn thấy đèn giao thông có màu đỏ ?

b) nghe thấy tiếng trống trường báo giờ vào lớp ?

c) Trước khi đi học nhìn thấy bầu trời đầy mây đen ?

Kaito Kid
21 tháng 9 2017 lúc 21:18

a) Em sẽ dừng xe lại

b) Em sẽ đi vào lớp

c) Em biết là trời sắp mưa

Bình luận (0)
Nguyen Thi Huyen
21 tháng 9 2017 lúc 21:32

a) Trên đường đi nhìn thấy đèn giao thông có màu đó?

- Em sẽ dừng lại. Nhưng trong trường hợp cảnh sát giao thông nói đèn giao bị hỏng thì em nghe cảnh sát giao thông.

b) Nghe thấy tiếng trống trường báo giờ vào lớp?

- Em sẽ nhanh chân chạy vào lớp.

c) Trước khi đi học nhìn thấy bầu trời đầy mây đen?

- Em sẽ chuẩn bị một cái áo mưa trước khi đi học.

Chúc bạn học tốt!

Bình luận (0)
Chi Nguyễn Khánh
23 tháng 9 2017 lúc 19:36

Em sẽ làm gì nếu :

a) Trên đường đi nhìn thấy đèn giao thông có màu đỏ ?

- Nếu trên đường đi nhìn thấy đèn giao thông có màu đỏ thì em sẽ dừng xe lại mặc cho trong trường hợp đang bận hoặc vội việc gì vì như thế thì mới chấp hành đúng an toàn giao thông.

b) Nghe thấy tiếng trống trường báo giờ vào lớp ?

- Nếu nghe thấy tiếng trống báo giờ vào lớp thì em sẽ nhanh chóng trở về lớp để chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

c) Trước khi đi học nhìn thấy bầu trời đầy mây đen ?

- Nếu trước khi đi học nhìn thấy bầu trời đầy mây đen thì em sẽ mang dự phòng một cái áo mưa để khi về nếu mưa thì sẽ có áo mưa mặc.

Bình luận (0)
Hoàng Thị Nam
8 tháng 10 2017 lúc 10:22

-a)dừng lại.
-c)mang theo áo mưa.ok

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Park  Hyo  Jin
Xem chi tiết
Thu Hoàng
Xem chi tiết
Trương Tú
Xem chi tiết
Phan Ngọc Minh
Xem chi tiết
Nguyễn Liên Minh Nguyệt
Xem chi tiết
Hồ Hoàng Ngân
Xem chi tiết
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Tô Hà Phương Mai
Xem chi tiết
Tô Hà Phương Mai
Xem chi tiết