Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hải Phòng , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 35
Số lượng câu trả lời 616
Điểm GP 4
Điểm SP 596

Người theo dõi (198)

trang pô
miin miin
V-Kook-Su
Kang Daniel

Đang theo dõi (319)