Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Hà Nội , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 34
Số lượng câu trả lời 134
Điểm GP 8
Điểm SP 155

Người theo dõi (46)

Đang theo dõi (71)

Jeon Jungkook
Ngô Thanh Huyền
BTS
BTS
王心
Lê Yến Nhi

Dòng thời gian