Thông tin cơ bản

Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Chưa có thông tin , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 38
Số lượng câu trả lời 437
Điểm GP 62
Điểm SP 336

Người theo dõi (354)

blauceky swift
Lê Minh Châu
王心
Nguyễn hà vy

Đang theo dõi (0)

Dòng thời gian