Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Quảng Bình , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 90
Số lượng câu trả lời 16
Điểm GP 1
Điểm SP 3

Người theo dõi (18)

Đang theo dõi (7)

Sáng
Nguyễn Anh Duy
Hochocnuahocmai
Isolde Moria