Bài 1: Thông tin và tin học

Tô Hà Phương Mai

bài tập số 3 em hãy tìm hiểu hoạt động thông tin của con người trong các trường hợp sau

1)một học sinh đang đạp xe trên đường

2) một cầu thủ đang rê dắt bóng

3) một kì thủ đang suy nghĩ tìm nuocs cờ phù hợp

4) nhóm học sinh đi tham quan bảo tàng sinh vật

với mỗi ví dụ bạn hãy phân tích rõ thông tin vào là gì,thông tin ra là gì, quá trình xử lí ra thế nào, sau đó em hãy điền vào các ô trống trong bảng sau

bài 3 lớp 6 trang 7


Các câu hỏi tương tự
Tô Hà Phương Mai
Xem chi tiết
Niệm An
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo Nhàn
Xem chi tiết
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết