Bài 1: Thông tin và tin học

Nội dung lý thuyết

Các phiên bản khác

BÀI 1: THÔNG TIN VÀ TIN HỌC

1. Thông tin là gì?

- Hàng ngày chúng ta tiếp nhận được rất nhiều nguồn thông tin như:

  • Tin tức thời sự trong nước và thế giới thông qua báo chí, phát thanh truyền hình.
  • Hướng dẫn trên các biển báo chỉ đường.
  • Tín hiệu đèn xanh đèn đỏ của đèn giao thông…

=> Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện…) và về chính con người.

2. Hoạt động thông tin của con người

- Thông tin có vai trò rất quan trọng với cuộc sống của con người.

- Chúng ta không chỉ tiếp nhận mà còn lưu trữ, trao đổi và xử lý thông tin.

=> Hoạt động thông tin là quá trình xử lý, lưu trữ và truyền (trao đổi) thông tin.

- Hoạt động thông tin diễn ra như một nhu cầu thường xuyên và tất yếu của con người.

- Trong hoạt động thông tin, xử lí thông tin đóng vai trò quan trọng nhất, mục đích chính của xử lý thông tin là đem lại sự hiểu biết cho con người, trên cơ sở đó mà có những kết luận và quyết định cần thiết .

- Mô hình quá trình xử lý thông tin:

 

Trong đó:

  • Thông tin vào: thông tin trước xử lí.
  • Thông tin ra: thông tin nhận được sau xử lí.
  • Việc tiếp nhận thông tin chính là để tạo thông tin vào cho quá trình xử lý.

3. Hoạt động thông tin và tin học

- Hoạt động thông tin của con người được tiến hành nhờ các giác quan và bộ não.

  • Các giác quan giúp con người tiếp nhận thông tin.
  • Bộ não giúp con người xử lý, biến đổi và lưu trữ thông tin.

- Máy tính điện tử được làm ra ban đầu là để hỗ trợ cho công việc tính toán của con người.

- Với sự ra đời của máy tính điện tử, ngành tin học ngày càng phát triển mạnh mẽ.

- Một trong các nhiệm vụ chính của tin học là nghiên cứu việc thực hiện các hoạt động thông tin một cách tự động trên cơ sở sử dụng máy tính điện tử.