Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Lào Cai , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 36
Số lượng câu trả lời 1
Điểm GP 0
Điểm SP 0

Người theo dõi (2)

kethattinhtrongmua
Giàng Hương

Đang theo dõi (3)

Lee Hà
nguyen thi vang
Ma Kết Trần