Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Đăk Lăk , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 1
Số lượng câu trả lời 493
Điểm GP 64
Điểm SP 230

Người theo dõi (8)

Minz Ank
kayuha
Đặng Khánh Duy

Đang theo dõi (2)

Kim Kim