Bài 1: Thông tin và tin học

Tạ Khánh Linh

thông tin là gì ? em hãy nêu một số ví dụ về thông tin và cách thức mà con người thu thập thông tin đó .

giúp mình đi ngày mai mình kiểm tra 45 phút rồi . ai trả lời nhanh nhất mình hứa sẽ tick cho người đó ngay !

Lưu Hạ Vy
21 tháng 10 2016 lúc 21:26
Thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh (sự vật, sự kiện...) và về chính con người.ví dụ về thông tin:
+Tấm biển chỉ đường hướng dẫn em cách đi đến một nơi cự thể nào đó(tiếp nhận bằng thị giác)
+ Tín hiệu xanh đỏ của đèn tín hiệu giao thông trên đường phố cho em biết khi nào có thể qua đường(tiếp nhận bằng thị giác)
+ Tiếng trống trường báo cho em biết đến giờ ra chơi hay vào lớp(tiếp nhận bằng thính giác)
Ngoài ra,còn có thể tiếp nhận thông tin bằng các giác quan khác như mũi ngửi để phân biệt mùi hương,lưỡi nếm để nhận biết vị....
  
Tin Tin
27 tháng 10 2016 lúc 20:20

thông tin là tất cả những gì đem lại sự hiểu biết về thế giới xung quanh và về chính con người

Tin Tin
27 tháng 10 2016 lúc 20:22

để hiểu thêm bạn hãy mở sách sgk tin học trang 5 de biet cu thể


Các câu hỏi tương tự
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo Nhàn
Xem chi tiết
Lương Phương Anh
Xem chi tiết
Khổng Minh Hiếu
Xem chi tiết
Thuỳ Lâm Trương
Xem chi tiết
Nhân Võ
Xem chi tiết