Bài 1: Thông tin và tin học

Park  Hyo  Jin

Trao đổi với bạn bè bên cạnh để chỉ ra những hoạt động thông tin nào đã được thực hiện và các thông tin vào/ra là gì trong các ví dụ dưới đây :

a) Khi tham gia giao thông , nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ , em dừng lại và nhắc các bạn cùng chấp hành.

b) Ngày nghỉ đi chơi gặp một cảnh đẹp em chụp lại để cho các bạn cùng xem.

Phạm Thiên Bình
27 tháng 8 2017 lúc 20:13

a.

Các họa động thông tin được thực hiện :

Tiếp nhận, sử lí, trao đổi.

- Thông tin vào: đèn đỏ

-Thông tin ra: dừng lại và nhắc các bạn cùng chấp hành

Còn câu B mình k biết

Bình luận (0)
Vũ Tú Anh
14 tháng 9 2017 lúc 21:56

a/ thông tin vào: khi tham gia giao thông, nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ

thông tin ra: em dừng lại và nhắc các bạn cùng chấp hành.

b/thông tin vào: ngày nghỉ đi chơi gặp 1 cảnh đẹp

thông tin ra: em chụp lại để cho các bạn cùng xem

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thu Hoàng
Xem chi tiết
Minh Huệ
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lương Phương Anh
Xem chi tiết
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo Nhàn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết