Bài 1: Thông tin và tin học

Thu Hoàng

Trao đổi với bạn bên cạnh để chỉ ra những hoạt động thông tin nào đã được thực hiện và các thông tin vào/ra là gì trong các ví dụ dưới đây:

a) Khi tham gia giao thông, nhìn thấy đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ, em dừng lại và nhắc các bạn cùng chấp hành.

b) Ngày nghỉ đi chơi gặp một cảnh đẹp em chụp lại để cho các bạn cùng xem.

diỄm_triNh_2k3
4 tháng 9 2017 lúc 19:10

.......

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Park  Hyo  Jin
Xem chi tiết
Minh Huệ
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết
Lương Phương Anh
Xem chi tiết
Tạ Khánh Linh
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Lê Ngọc Anh Thư
Xem chi tiết
Nguyễn Thị Thảo Nhàn
Xem chi tiết
Sách Giáo Khoa
Xem chi tiết