Hue Thah
em hãy trình bày quá trình đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A - pac - thai của nd cộng hòa Nam Phi. Tại sao sau CTTGT2 Châu Phi được mệnh danh là lục địa mới trỗi dậy
Nguyễn Việt Dũng
10 tháng 11 lúc 21:31

Tham khảo
Quá trình đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A - pac - thai của nd cộng hoà Nam Phi:
- Nhân dân Nam Phi dưới sự lãnh đạo của tổ chức "Đại hội dân tộc Phi" (ANC) tiến hành cuộc đấu tranh đòi thủ tiêu chế độ phân biệt chủng tộc.

- Kết quả:

+ Năm 1993, chính quyền của người da trắng tuyên bố xoá bỏ chế độ Apacthai.

+ Nen-xơn Man-đê la được bầu làm Tổng thống người da đen đầu tiên trong lịch sử nước Cộng hoà Nam Phi.

+ Chế độ phân biệt chủng tộc vĩnh viễn bị xoá bỏ.
Sau CTTGT2 Châu Phi được mệnh danh là lục địa mới trỗi dậy vì:

- Trước đó, châu Phi nằm dưới sự thống trị của chủ nghĩa thực dân cũ và được coi là “lục địa ngủ yên” khi chưa nổi dậy đấu tranh giành lại độc lập.

- Tuy nhiên, sau chiến tranh thế giới thứ hai, phong trào đấu tranh giành độc lập ở Châu Phi phát triển mạnh mẽ. Châu Phi đã thành lập được tổ chức lãnh đạo là “Tổ chức thống nhất châu Phi” (OAU) năm 1963; giữ vai trò quan trọng trong việc phối hợp hoạt động và thúc đẩy sự nghiệp đấu tranh cách mạng của các nước châu Phi…  Giai cấp tư sản châu Phi ngày càng trưởng thành, nhanh chóng nắm lấy ngọn cờ lãnh đạo cách mạng thông qua các chính đảng hoặc các tổ chức chính trị của mình. Phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân đã diễn ra sôi nổi ở châu lục này, được mệnh danh là “lục địa mới trỗi dậy”.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Kim
Xem chi tiết
Trong Le
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Thuy Duong Do
Xem chi tiết
Nguyễn Diệu Linh
Xem chi tiết
HuyThanh
Xem chi tiết
Thị Thảo Ly Hoàng
Xem chi tiết
Nguyễn Thanh Hằng
Xem chi tiết
Ánh Trương
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)