Hue Pham

dùng mặt phẳng nghiêng dài 6 m để kéo khối lượng 65 kg lên cao 1,5 m

Cihce
19 tháng 3 lúc 19:59

Tóm tắt:

\(l=6m\\ m=65kg\\ h=1,5m\\ -----------\\ a)A=?J\\ b)F_k=?N\)

Giải:

a) Công kéo vật lên mặt phẳng nghiêng khi không có ma sát:  \(A=P.h=\left(10.m\right).h\\ =\left(10.65\right).1,5=975\left(J\right)\)

b) Lực kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng khi không có ma sát: \(F_k=\dfrac{A}{l}\\ =\dfrac{975}{6}=162,5\left(N\right).\)

Bình luận (1)
Cihce
19 tháng 3 lúc 19:42

Đề yêu cầu gì vậy cậu?

Bình luận (2)
Hue Pham
19 tháng 3 lúc 19:46

a)  tính Công kéo vật lên mặt phẳng nghiêng khi không có ma sát 

b) tính lực kéo vật lên theo mặt phẳng nghiêng khi không có ma sát 

 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hue Pham
Xem chi tiết
TrNg Hoàng Phụng
Xem chi tiết
Hiếu Nguyễn
Xem chi tiết
TrNg Hoàng Phụng
Xem chi tiết
huu nguyen
Xem chi tiết
Thùy Anh Nguyễn Mai
Xem chi tiết
Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
nghia
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)