:

Đúng ghi Đ,sai ghi S

Cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích xung quanh của nó cũng gấp lên 2 lần.

Cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì diện tích xung quanh của nó cũng gấp lên 4 lần.

Cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó cũng gấp lên 8 lần.

Cạnh của hình lập phương gấp lên 2 lần thì thể tích của nó cũng gấp lên 6 lần.

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 10:42

a: S

b: Đ

c: Đ

d: S

Bình luận (0)
Minh Châu Thái Thị
21 tháng 3 lúc 12:39

s đ đ s

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
NGUYỄN CAO HỒNG HẠNH
Xem chi tiết
...............mmmmm
Xem chi tiết
...............mmmmm
Xem chi tiết
Nguyễn Linh 	Đan
Xem chi tiết
Cô nàng cá tính
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Quỳnh Anh
Xem chi tiết
3456789
Xem chi tiết
Nguyễn Châu Anh
Xem chi tiết