My Nguyen

Dựa vào sách giáo khoa , em hãy viết một đọan văn nói về khí thế vùng len đấu tranh của nhân dân huyện MỎ CÀY , tỉnh Bến Tre chống Mĩ - Diệm . 

Mai Trung Hải Phong
25 tháng 5 lúc 8:06

Khí thế vùng lên đấu tranh của nhân dân huyện Mỏ Cày, tỉnh Bến Tre chống Mỹ-Diệm trong những năm 1950-1960 là rất mạnh mẽ và quyết liệt. Nhân dân ở đây đã phản đối và chống lại chính sách áp bức, cưỡng bức của chính quyền Sài Gòn và Mỹ.

Những cuộc biểu tình, diễn tập, đình công, đòi hỏi giải phóng dân tộc và đấu tranh cho quyền lợi của nhân dân đã diễn ra liên tục và lan rộng khắp huyện. Đặc biệt, trong những năm 1960, khi chiến tranh Việt Nam leo thang, nhân dân Mỏ Cày đã tích cực tham gia vào các hoạt động kháng chiến, giúp đỡ và bảo vệ các chiến sĩ tiến công vào Sài Gòn.

Khí thế vùng lên đấu tranh của nhân dân Mỏ Cày đã tạo nên một sức mạnh lớn, đánh tan được những âm mưu, kế hoạch của chính quyền Sài Gòn và Mỹ. Đây là một trong những điểm sáng của cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hoang123 Mklavochi
Xem chi tiết
Thị Mai Phương Trần
Xem chi tiết
Đặng Minh Phương
Xem chi tiết
Lê Huy Đăng
Xem chi tiết
Lê Thị Lam
Xem chi tiết
Lê Minh Anh Thư
Xem chi tiết
FC THỎ OLINS
Xem chi tiết
Gia Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Dương Hạnh Nguyên
Xem chi tiết