02.HảiAnh Bùi Lưu

đốt cháy hoàn toán 28 lít khí metan trong không khí thu được khí cacbonic và hơi nước 

a) viết phương trình hóa học 

b) tính khối lượng khí cacbonic thu được 

c) tính thể tích khí oxi cần dùng . Biết các chất khí được đo ở đktc 

Khánh Đan
15 tháng 3 lúc 21:28

a, \(CH_4+2O_2\underrightarrow{t^o}CO_2+2H_2O\)

b, \(n_{CH_4}=\dfrac{28}{22,4}=1,25\left(mol\right)\)

\(n_{CO_2}=n_{CH_4}=1,25\left(mol\right)\Rightarrow m_{CO_2}=1,25.44=55\left(g\right)\)

c, \(n_{O_2}=2n_{CH_4}=2,5\left(mol\right)\Rightarrow V_{O_2}=2,5.22,4=56\left(l\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
02.HảiAnh Bùi Lưu
Xem chi tiết
神秘的小貓
Xem chi tiết
vuive
Xem chi tiết
Hoàng anh Quân
Xem chi tiết
Linh Trang
Xem chi tiết
Lam Nguyệt
Xem chi tiết
Hi HI Hi
Xem chi tiết
Nguyễn Ái My
Xem chi tiết
Hoangquan
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)