Vinh Nè

Đốt cháy 4,5 (g) hợp chất hữu cơ thu được 6,6 (g) co2 và 2,7 H2O xác định CTPT A Biết da/02 bằng 1,875 Viết công thức cấu tạo

 


Các câu hỏi tương tự
Bách Nguyễn Chí
Xem chi tiết
Lê Thịnh
Xem chi tiết
1.Đinh thị Thùy Chi
Xem chi tiết
Bui quang trung
Xem chi tiết
Hoa Minh Ngọc
Xem chi tiết
ori chép chùa
Xem chi tiết
Phạm Khánh Hưng
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
mimias
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)