Đbuoi

đồng phục có ý nghĩa như thế nào đối với học sinh khi đến trường?

ghi ngắn gọn đủ ý

Minh Phương
10 tháng 5 lúc 21:12

Đồng phục giúp tạo sự đồng nhất, tạo nên sự chuyên nghiệp và tinh thần đoàn kết trong quá trình học tập và làm việc tại trường.

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Dat Nguyễn hữu
Xem chi tiết
DƯƠNG HỒNG DIỄM
Xem chi tiết
DƯƠNG HỒNG DIỄM
Xem chi tiết
Rosé
Xem chi tiết
Lê Nguyễn Bảo An
Xem chi tiết
Gia Vỹ
Xem chi tiết
ka nekk
Xem chi tiết
Trương Quỳnh Trang
Xem chi tiết
Trì Nam An
Xem chi tiết
Bùi Văn Minh
Xem chi tiết