Đinh Hoàng Yến Nhi

Dòng nào dưới đây nêu đầy đủ tên các bài thơ có nội dung đề cập đến tình cảm của cha mẹ đối với con cái?

A. Con cò, Nói với con, Mây và sóng

B. Sang thu, con cò

C. Nói với con, Viếng lăng Bác

D. Mùa xuân nho nhỏ, Con cò, Nói với con

Nguyễn Tuấn Dĩnh
14 tháng 2 2017 lúc 3:52

Đáp án A

Con cò, Nói với con, Mây và sóng

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Thu Dung
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Nam U Hiễn
Xem chi tiết
Thanh Nguyễn
Xem chi tiết
Mi Đào
Xem chi tiết