Minh Bình

Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu dưới đây:

"Nếu ngọn gió nào dẫn con đến phương trời xa thẳm

Con đừng quên lối về nhà

Nơi thung sâu khơi nguồn ngọn gió...

Nếu cánh chim nào chở cơn lên thăm mặt trời cháy đỏ

Con đừng quên lối về nhà

Nơi sớm chiều vẫn nhen ngọn lửa

Nếu vạt mây nào đưa con lên chơi với ngôi sao xanh biếc

Con đừng quên lối về nhà Suối trong con tắm mình thuở bé...?"

 

Câu 1: xác định phương thức biểu đạt của đoạn trích trên

câu 2: Chỉ ra và phân tích tác dụng của 1 BPTT được sử dụng trong đoạn văn trê

Đoàn Trần Quỳnh Hương
6 tháng 12 2023 lúc 21:16

Câu 1: Phương thức biểu đạt của đoạn trích trên là biểu cảm, miêu tả, tự sự. 

Câu 2: Biện pháp điệp cấu trúc "Con đừng quên...". Tác dụng:

- Tăng tính biểu hình, biểu đạt gây ấn tượng sâu sắc với người đọc.

- Lời nhắc nhở sâu sắc và tha thiết mong rằng đứa con sẽ mãi ghi nhớ về quê hương đất nước dù có đi đến phương trời nào. 

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Trương Kim Lam Ngọc
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Phuong Anh Tran
Xem chi tiết
Lớp 9/2 Vĩnh Khang
Xem chi tiết
阮芳草
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết
Đinh Hoàng Yến Nhi
Xem chi tiết