Hot girl Quỳnh Anh

đọc biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa của 3 trạm:Xin-ga-po,Mum-bai,Gia-mê-na và cho biết:

-đặc điểm về nhiệt độ và lượng mưa của từng trạm khí tượng

-mỗi trạm khí tượng tương ứng với kiểu môi trường nào ở đới nóng?

Bài tập Ngữ văn               Bài tập Ngữ văn                       Bài tập Ngữ văn

                    xin-ga-po                                                               mum-bai                                              gia-mê-na

đỗ thị kiều trinh
30 tháng 9 2016 lúc 20:29

bạn vào câu hỏi tương tự nha

 

Bình luận (0)
Ngọc Hnue
11 tháng 9 2017 lúc 8:55

Em tham khảo ở đây nhé!

https://hoc24.vn/hoi-dap/question/90898.html

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Huỳnh Ngọc Bảo Hân
Xem chi tiết
Nguyễn Thành Đức
Xem chi tiết
Lê Thị Diễm Quỳnh
Xem chi tiết
Ngân Selena
Xem chi tiết
Khoi My Tran
Xem chi tiết
Dũng Ngô
Xem chi tiết
Nguyễn Hữu Thái Bảo
Xem chi tiết
Ngô Châu Bảo Oanh
Xem chi tiết
Pumka Sumiss
Xem chi tiết