Học tại trường Chưa có thông tin
Đến từ Bà Rịa - Vũng Tàu , Chưa có thông tin
Số lượng câu hỏi 261
Số lượng câu trả lời 3737
Điểm GP 54
Điểm SP 2727

Người theo dõi (471)

❄❤✰star✰❤❄
Quang Hồ
Kevin Nguyễn

Đang theo dõi (2)