Ngoc Do

để lát kín bê trong lòng bể nước hình lập phương không nắp, người ta đã dùng 180 viên gạch vuông cạnh 2dm. khi bể không có nước, người ta mở vòi cho chảy vào bể, mỗi phứt được 36l nước. hỏi

a. tính diện tích toaafn phần của bể nước 

b. vòi chảy sau bao lâu để đầy bbeer nước ( 1dm3 = 1l )

Nguyễn Lê Phước Thịnh
15 tháng 3 lúc 23:32

a: Diện tích toàn phần là:

180*2^2=720(dm2)

b: Độ dài 1 cạnh là \(\sqrt{\dfrac{720}{6}}=\sqrt{120}=2\sqrt{30}\left(dm\right)\)

\(V=\left(2\sqrt{30}\right)^3=8\sqrt{2700}=240\sqrt{30}\left(lít\right)\)

Muốn vòi chảy đầy bể thì cần:

\(240\sqrt{30}:36=\dfrac{20}{3}\sqrt{30}\left(phút\right)\)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Ngoc Do
Xem chi tiết
Cô Bé Nhút Nhát
Xem chi tiết
be makino
Xem chi tiết
Cô Bé Nhút Nhát
Xem chi tiết
Lê Trúc Quỳnh Anh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Đinh Anh Thư
Xem chi tiết
Văn Thị Quỳnh Trâm
Xem chi tiết
thúy
Xem chi tiết