Tạ Đăng Minh Long

Để làm xong một công việc trong 12 ngày cần 20 công nhân. Với sức làm như nhau:

a. Muốn làm xong công việc đó trong 1 ngày cần bao nhiêu công nhân?

b. Muốn làm xong công việc đó sớm hơn 4 ngày thì cần bao nhiêu công nhân?

 


Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Mai Thanh-5G
Xem chi tiết
Lù Hoa Xuân
Xem chi tiết
Thân Thị Ban Mai
Xem chi tiết
Ngô Thị Thùy
Xem chi tiết
Nguyễn Phạm Hoàng Anh
Xem chi tiết
Rooney Way
Xem chi tiết
Trần Thi Vân
Xem chi tiết
Pham Tien Dat
Xem chi tiết
Lê Thị Quỳnh Như
Xem chi tiết
Nguyễn thị cúc
Xem chi tiết