Nguyễn Dung

Để điều chế khí xoi ngta đun nóng KMnO₄ a)vt pt phản ứng? b)Tính thể tích khí oxi(O₂)thu đc ở (đktc) khi đun nóng 9.48g KMnO₄? (Cho bt:K=39;Mn=55;O=16;C=12;S=32)

hnamyuh
29 tháng 3 2021 lúc 21:53

\(a) 2KMnO_4 \xrightarrow{t^o} K_2MnO_4 + MnO_2 + O_2\\ b) n_{KMnO_4} = \dfrac{9,48}{158} = 0,06(mol)\\ n_{O_2} = \dfrac{1}{2} n_{KMnO_4} =0,03(mol)\\ V_{O_2} = 0,03.22,4 = 0,672(lít)\)

Bình luận (1)
Nguyễn Dung
29 tháng 3 2021 lúc 21:53

Mn trình bày rõ giúp e nhé,phần b) á

Bình luận (0)
Thân Dương Phong
29 tháng 3 2021 lúc 21:54

2KMnO4---to---> K2MnO4+MnO2+O2

Bình luận (2)
Thân Dương Phong
29 tháng 3 2021 lúc 22:00

nKMnO4=9,48:158=0,06 mol

theo PTPƯ, ta có: 2nO2=nKMnO4

nên ta có:        nO2 = 0,06:2=0,03 mol

do đó thể tích khí oxi(O₂)thu đc ở (đktc) khi đun nóng 9.48g KMnO là:

0,03.22,4=0,672 lít

vậy VO2 thu được là 0,672 lít

 

 
Bình luận (0)
Thân Dương Phong
29 tháng 3 2021 lúc 22:01

tick đúng giùm mình nha

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Dung
Xem chi tiết
Nguyên Anh Trần
Xem chi tiết
05. Phạm Hà Anh
Xem chi tiết
tô thị cẩm tú
Xem chi tiết
muonhocgioi
Xem chi tiết
02.HảiAnh Bùi Lưu
Xem chi tiết
Hiếu Nguyễn
Xem chi tiết
Long
Xem chi tiết
35 - Hoàng Đình Thiều -...
Xem chi tiết