Kim thúy

Để đánh ssos trang một quyển sách 16 trang thì câng bao nhiêu chữ số

Kiều Vũ Linh
15 tháng 3 lúc 19:48

Từ trang 1 tới trang 9 cần 9 chữ số

Từ trang 10 tới trang 16 cần 14 chữ số

Vậy cần 9 + 16 = 25 chữ số để đánh số trang quyển sách có 16 trang

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoài Linh Chi
Xem chi tiết
Hoàng Sơn Hùng
Xem chi tiết
Nguyễn Thiên Dương
Xem chi tiết
Vương Khả Thi
Xem chi tiết
tran viet anh
Xem chi tiết
choijadoo
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Nguyễn Quốc Bảo
Xem chi tiết
le thi kieu trang
Xem chi tiết