Nguyễn Tố Uyên

Dãy chất nào gồm toàn CTHH của oxit ?
A,CaO , SO2, P2O5
B.Ca(OH)2,NaOH,Al(OH)3
C.HCl,NaOH,CuSO4
D. HCl , H2SO4,FeO

POP POP
5 giờ trước (11:50)

A

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Hạ Vy
Xem chi tiết
utgvâsq
Xem chi tiết
Ai Đấy
Xem chi tiết
Hoàng Hưng
Xem chi tiết
Phương Tna
Xem chi tiết
đăng2k7:)))
Xem chi tiết
Khương Đức Mạnh
Xem chi tiết
My Nguyễn
Xem chi tiết
huỳnh anh
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)