Thương Hoài Võ

d) 2,35 giờ  x 4

đặt tính giúp mk ạ

Student music ABC
26 tháng 3 lúc 20:49
2,35 giờ x 4 =9,4 giờ
Bình luận (0)
VNTom221012
26 tháng 3 lúc 20:50

2,35 giờ x 4 =9,4 giờ

Bình luận (0)
Komuro Tairoku
26 tháng 3 lúc 20:50

Đổi 2,35 giờ = 2 giờ 21 phút
 2 giờ 21 phút
x                   4
\(-------\)
 8 giờ 84 phút
= 9 giờ 24 phút

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Thương Hoài Võ
Xem chi tiết
Đỗ Lê Ngọc My
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết
Thục Quyên
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Lê Lan Chi
Xem chi tiết
Ngọc Nguyễn Khánh
Xem chi tiết
Nguyễn Lê Quân
Xem chi tiết
nhí Họa sĩ
Xem chi tiết