Nhi Đoàn

cứuu

Nguyễn Lê Phước Thịnh
21 tháng 3 lúc 10:57

\(S_{HCN}=10\cdot12=120\left(cm^2\right)\)

Diện tích 2 nửa hình tròn là

6^2*3,14=113,04cm2

Diện tích của hình là:

113,04+120=233,04cm2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Phạm Khánh Toàn
Xem chi tiết
Joy Ellen My
Xem chi tiết
Nguyễn bảo linh
Xem chi tiết
UchihaSasuke
Xem chi tiết
Giúp nan ơi ( hải) hải g...
Xem chi tiết
Nguyễn Thân Trà My
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết
Đỗ Khánh Linh
Xem chi tiết
Ye  Chi-Lien
Xem chi tiết