Nguyễn Thị Minh Ánh

Có hai vật cùng xuất phát một lúc từ hai điểm A và B cách nhau 100m chuyển động ngược chiều nhau. Vận tốc vật đi từ A là 5m/s, vật đi từ B là 10m/s.

a.      Hỏi sau bao lâu hai vật gặp nhau?

b.     Tính khoảng cách giữa hai vật sau 2 giây kể từ lúc hai vật cùng xuất phát.

nguyễn thị hương giang
22 tháng 11 lúc 21:05
Quãng đường xe thứ nhất đi là: \(S_A=v_1t=5t\left(m\right)\)Quãng đường xe thứ hai đi là: \(S_B=v_2t=10t\left(m\right)\)Hai xe chuyển động ngược chiều và gặp nhau:\(\Leftrightarrow S_A+S_B=S\Rightarrow5t+10t=100\Rightarrow t=\dfrac{20}{3}s\)Khoảng cách hai vật sau 2s từ khi xuất phát là: \(S'=S_A'+S_B'=5\cdot2+10\cdot2=30m\)
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Lê Thị Thảo Phương
Xem chi tiết
Nguyễn Hà Linh
Xem chi tiết
Xem chi tiết
Hương Đặng
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
Help me!!!!!
Xem chi tiết
Huỳnh Gia Thuận
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết
nguyễn đức anh
Xem chi tiết
Hoàng Đức Long
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)