Luong nguyen

có ba bao gạo, bao thứ nhất nặng bằng 1/2 bao thứ hai, nếu bớt đi 6kg thì bao thứ hai nặng bằng 1/3 bao thứ ba, bao thứ ba nặng 30kg . Tính cân nặng mỗi bao

Kiều Vũ Linh
22 tháng 11 lúc 20:32

Cân nặng của bao thứ hai sau khi bớt 6kg:

30 : 3 = 10 (kg)

Cân nặng ban đầu của bao thứ hai:

10 + 6 = 16 (kg)

Cân nặng của bao thứ nhất:

16 : 2 = 8 (kg)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Phuong Linh Hoang
Xem chi tiết
Trần Thị Ngọc Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
nguyễn minh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Công Chúa Serenity
Xem chi tiết
Ngô Minh Chính
Xem chi tiết