My Đỗ

 

Có 75739 củ cải được thu hoạch mỗi năm hỏi 40% của một năm thu được ? củ

b) nếu sau 10 năm mà chia 9578 rồi cộng với 40% của 34670 thì còn bao nhiêu củ?

Nguyễn Lê Phước Thịnh
20 tháng 3 lúc 10:49

a: 40% của 1 năm thu được:

75739*40%=30295,6\(\simeq30295\left(củ\right)\)

b: Tổng số củ còn lại là:

75739*10/9578+40%*34670=13947(củ)

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
nguyễn khánh linh
Xem chi tiết
Đức Anh 2k9
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đậu Thị Khánh Linh
Xem chi tiết
Nguyễn Đỗ Ngọc Anh
Xem chi tiết
Nguyễn Ngọc Như Thủy
Xem chi tiết
Thái Dương Cấn
Xem chi tiết
Nguyễn Thu thủy
Xem chi tiết
le anh tu
Xem chi tiết