cao duong tuan

có 4 lọ mất nhãn mỗi lạ đựng một dung dịch k màu:H2SO4,KCl,Na2CO3,Ca(OH)2.hãy nhận biết dung dịch trong mỗi lọ bằng phương pháp hóa học viết phương trình hóa học minh họa

Khánh Đan
4 tháng 11 lúc 20:45
- Trích mẫu thử.- Nhỏ vài giọt từng mẫu thử vào giấy quỳ tím.+ Quỳ tím hóa đỏ: H2SO4.+ Quỳ tím hóa xanh: Na2CO3, Ca(OH)2. (1)+ Quỳ tím không đổi màu: KCl.- Nhỏ 1 lượng mẫu thử nhóm (1) vào dd CaCl2+ Xuất hiện kết tủa trắng: Na2CO3PT: \(CaCl_2+Na_2CO_3\rightarrow2NaCl+CaCO_{3\downarrow}\)+ Không hiện tượng: Ca(OH)2.- Dán nhãn.
Đọc tiếp
Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
hien
Xem chi tiết
Phong Nguyệt
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Game võ
Xem chi tiết
Yuri Chan
Xem chi tiết
Trần nguyên sang
Xem chi tiết
Shizuri
Xem chi tiết
Nguyễn Vũ Mỹ An
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)