Bắc Lê Thị

Có 3470 cái bánh trung thu được xếp đều vào 5 thùng .Hỏi mỗi thùng có mấy cái bánh trung thu

Komuro Tairoku
15 tháng 3 lúc 19:57

Số bánh trung thu trong mỗi thùng:
\(3470:5=694\)(cái bánh)
#DatNe

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Lưu Hương Anh
Xem chi tiết
Lê Nhật Vy
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Đỗ Ngọc Gia Hân
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Trương Tuệ Linh
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết