Mouu Kunl

Có 3 chất nhãn đựng trong 3 lọ riêng biệt Cacl2 NaOH CuSO4 bằng phương pháp hoá học làm thế nào để phân biệt chúng

Kudo Shinichi
4 tháng 11 lúc 21:08

Trích mẫu thử, có đánh số thứ tự:

Cho quỳ tím vào, nếu thấy:
- Quỳ hóa xanh: NaOH

- Quỳ không đổi màu: CaCl2, CuSO4

Cho dd NaOH vào 2 mẫu thử chưa nhận biết được:

- Có kết tủa xanh lơ xuất hiện: CuSO4

`2NaOH + CuSO_4 -> Cu(OH)_2 + Na_2SO_4`

- Không hiện tượng: CaCl2

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Trọng Nguyễn
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết
Giang
Xem chi tiết
Jess Nguyen
Xem chi tiết
Ân Lan Khắc
Xem chi tiết
Linh Nguyễn Diệu
Xem chi tiết
No Năme
Xem chi tiết
Chau Pham
Xem chi tiết
Nguyễn Hoàng Nam
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)