Đỗ Thùy Dương

c/m tính chất nhân thêm 1 số vào 2 vế của bất đẳng thức

Nguyễn Lê Phước Thịnh
27 tháng 3 lúc 0:57

Vd như là a>b và nhân thêm c vào

Nếu c>0 thì a*c và b*c ko đổi dấu

=>a*c>b*c

Nếu c<0 thì a*c và b*c chắc chắn sẽ đổi dấu

=>a*c<b*c

Bình luận (0)

Các câu hỏi tương tự
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết
Pham Trong Bach
Xem chi tiết

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học trên OLM (olm.vn)